Al-Andalus i els regnes cristians

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,6 KB

 
 • Àrabs: s'apropiaven de les millors terres i van ocupar carrecs politics i administratius.

 • Berebers, per sota dels arabs.

 • Muladís (hispanoromans conversos a l'islam) Es convertien a l'Islam per poder tenir terres i pagar menys impostos.

 • Mossàrabs: Els últims, la gent que no es va voler convertir.

d) Estructura economica: L'agricultura viu un gran moment doncs s'incorpora el regadiu, la utilització de canals i molin s de vent i s'introduexen productes com l'arros, l'olivera, arbres fruiters.

A la ciutat es el lloc on es comercialitza: els productes agricoles i una important producció artesanal (teixits, argent, cuir, vidre…).

Hi ha un proces de utilització de la moneda que será: El dinar d'or, el dirham de plata, i el felús de coure.

4-. La cultura islàmica:

L'arab va esdevenir la llengua internacional de cultura, i les biblioteques de les ciutats islàmiques (p.e. Cordova). Els àrabs van aprendre la cultura clàssica a traves de la bizantina i van incorporar coneixements cientifics i tècnics de països tant llunyans com Xina o Persia.

La cultura Islàmica va aconseguir coneixements molt importants en: Ciencies, filosofia i literatura.

La transmissió de coneixements de l'Islam cap a les cultures medievals Europees va ser enorme per exemple va introduir: La bruixola, el paper, la polvora i coneixements en medicina, quimica, matematiques i astronomia.

4-. La formacio de Catalunya: Dels origens al S.XI

1-. L'imperi franc i la formacio dels comptats:

 • Despres de la derrota de Poitiers(732) els francs van empenyer als musulmans fins a Barcelona al 801 on es va situar la Marca Hispanica (zona fronterera al sud dels pirineus) el que coneixem com Catalunya vella.

 • La Marca es va dividir en comptats ( Urgell, Barcelona…) manades per un compte anomenat monarca franc.

 • Va haver-hir revoltes internes per que el comptes catalans volien mantenir relacions amb al-andalus i els francs no.

2-. L'autoritat comptal:

 • El compte tenia l'autoritat que li donava el monarca franc. Que era: el judicial, fer decrets, dirigir l'exercit i recaptar impostos. Els comptes despres tenien els seus ajudants a cada vegueria o vicaria (son com comarques) que eren els veguers o vicaris.

 • El compte Guifre el Pelos (840-897) va reunirla major part de comptats i el seu fill Guifre II, aprofitant les lluites internes que els francs tenien entre ells va unir els comptats i va iniciar la dinastia de subirans de Catalunya. Es a partir d'aquest moment que s'inicia el principi hereritari de succesio.

3-. La independencia.

 • Gracies a la feblesa de la monarquia franca els comtats catalans van anar obtenint un poder politica independent.

 • La independencia de Barcelona es va produir quan els musulmans van sanquejar Barcelona (985) i el compte Borrell II va demanar ajut als francs que no li van donar. El compte no va renovar doncs el jurament de fidelitat i es va declarar independent.