Gallego vangardas

Clasificado en Química

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,49 KB

 
AS VANGARDAS: conxunto de movementos artisticos internacionais dsenvolvidos entre1910-1930,n Europa. E sta unha etapa d importantes cambios n q os acontcmentos discorrian a presa:aumento das cidades,aparicion do automobil e avion,do cine.O seu obxetivo era suprar a concpcion clasica da arte como imitacion da realidad,procurando novas formas de intrprtar o mundo.Os seus principios foron: -A liberdad creativa e un valor suprmo do artista.-A Arte pod sr irracional e visionaria.-A Arte db procurar a novidad e a orixinalidad e posuir un sntido ludico e transgrsor,d ruptura coas normas stalecidas e coa tradicion.
Esta poesia supuxo a dsaparicion d barreiras,tanto tmaticas coma formais e smanticas:cultivous o vrso libr,alterouse a sintax,dsaparecron os signos d puntuacion e amplious a ase smantica das figuras literarias.Tres TNDNCIAS diferents:
-
Vangardismo creacionista: Manuel Antonio.
Rianxo1900-1930por tuberculose.persoa comprometida e inconformista,Nacionalista,espiritu indpndnt.percorreu moito mundo.So un poema "De catro a catro1928",ainda que logo publicaronse mais.tecnica=creacionismo,verso libre,tecnica do caligrama,ironia,romatico.
-Imaxinismo ou Hilozismo: Luis Amado Carballo.
(Pontvdra,1901-1927)A sua poesia non significa unha ruptura total coa tradicion,nela mstura elemntos tradicionais-mtrica popular,ambient paisaxistico rural e mariñeiro- Creaccion d imaxenes snsoriais,influenciada todo pola corrent inglesa do imaxinismo.
-Neotrobadorismo: Cunqueiro, Fermin Bouza Rey.
Consistiu nunha recreacion libr dos tmas amorosos e do stilo paralelistico das cantigas trobadorescas.uso d mtaforas e imaxs d inspiracion vangardista ou popular,ofrcndo unha sintse d tradicion e modrnidad.
-Cunqeiro:"Cantiga nova que se chama rivera1933" "Dona do corpo delgado1950" ..vangardista- "Mar ao norde1932" "Poemas do si o do non1933"
-Rey:neotrobadorista..Nao senlleira1933