Imperialisme

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,62 KB

 
El cami de limperialisme:entre 1860 i 1914,molts europeus es van llenças a conquerir territoris.el resultat daixo va ser un cambia rad i cal en el mapa politic del mon i el control per part de l’home blanc de bona part de la terra
imperialisme: es lespoliació de recursos,l’explotació economica i el
domini politic de gairabé tot Asia,Africa i Oceanía per part dels paisos occidentals.
causes del imperialisme:causes economiques:lexcés de població:vaprovocar que moles europeus busquessin noves terres per establir-s’hi.Per conseguirles van conquerir territoris molt luñañs,com per exemple regne unit australia..La necessitat de buscar nous mercats per als productes europeus també va ser una causa daquella expansió.una
altra causa va ser la recerca de primeres materias i la ma dobra barata,els europeus van invertir molt a Africa i a Asia per treure producte miners,petroli i productes agricoles que van ajudar a al creixement economic de la segona revolució industrial.causes politiques:els politics europeus van justificar la seva expanció amb unes ideas que exaltav e nt la propia nació en detriment a les altres,tmb el van justificar amb ideas
racistesm perque consideraven als blancs una rasa superior.
Csanada,Australia,Nova Zelanda i sud-àfrica eren colonioas de piblament:on hi havia un gran cuantita de població blnca que simposava a la població indigenaza, i en alguns casos va ser exterminada..


colonia d’explotació:en aquets territotis els indigenes erens sotmesos als interesaos econòmics de les empreses i de lestat britanic.protectorat:Forma de govern que exerceix una metrópoli sobre una colonia.
metrópoli:respecta el govern dels indigenes,pero es reserva es relacions exteriors,les competencieseconomiques i laplicació de la justicia.Les consequencies del imperialismea les colonias:politiques:separació de regnes indigenes i traçat de fronteras artificials.Socials:Explotació de lamà
d’obra indígena:esclavitud i salaris de miseria.Economiques: introduccio del monocultiu,explotacio de mines,construcció i explotació del ferrocarril i obligacions comercials.
Les consequencies del imperialisme a la metropolis:es va desfer del exedent demografic,i va mantenir un sistema economic queproporcionava grans beneficis a les empreses.va imposar la seva cultura arreu del mon .