Adferaae

Clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

A(nºmassic)=Z(nºatomic)+N(nº electrons). teoria de dalton: materia es compon de particules extremadament petites indivisibles i indestruvtibles anomenades atoms, tots els atoms d' un element quimic son iguals pel que fa el tamany, la massa i les propietats, els atoms d'un determinat element quimic son diferent dels d'un altre element, sepre 'suneixen el mateix nº i tipus d' atom per formar determinats elements quimics. Model Thomson: atom es esfera de materia caregada + al interior en la cual estan encastats elselectrons(Plum cake). Rutherford: atoms np massissos. en el nucli hi ha els protons, i els electrons que giren al seu voltant en orbites circulars. Bohr: Els electrons giren al voltant del nucli en nivells ven definiits. Model actual: atom constituit per orbitals atomics i nuci:

-en el nucli trobem protons i neutrons

-en orbitals atomics hi ha electrons distribuits en diversos nivells i subnivells. en cada orvital no hi poden haver mes de dos electrons.

-Teories per formar aket model: Dualitatona-particula: Broglir va proposa k les particules material tenen una propietat andulatories i que qualesebol particula en moviment porta una ona asociada. Per tatn Electrons = particules negatives i ones electromagneteiques.

-Principi indeterminaciò: Heisenberg va dir que era inpossible saber la trajectoria del electro.

-Orbital:regio de l'espai del atoma on la probabilitat de trobar un electro es molt gran.

-nº cuantic: nº cuantic principal(n 1,2,3,4...=nivell energia electro o grandaria de l'orbital.) nombre cuantic angular(l 0,1,2... n-1)nº quntic magnetic(m -1...0...1 Possibles arientacions dels diferents orbitals del subniv

DiagramaMoller.gif

Forcesintermoleculars: forces d atraccio entre molecules covalents quan la substancia es troba en estat liquid o solid.(estat gasos no hi ha unio entre molecules). Son forces atractives de tipus electrostatic entre molecules que presenten Polaritat(Bipols).

Entradas relacionadas: