As vangardas

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,17 KB

 
     As vangardas son un conxunto de movementos artísticos do 1º terzo do sec.XX. É unha etapa de importantes cambios. Cumpria empregar unha nova linguaxe artística. O máis importante é: -A liberdade creativa e o valor supremo do artista, -A arte pode ser irracional ou visionaria, -A arte debe procurar a novidade e a orixinalidade, -A escritura automática, -Arte por minoría. A poesía de vangarda comeza moito máis tarde en Galicia ca en Europa: -O vangardismo creacionista de Manuel Antonio. -O imaxinismo ou hilozoismo de Luís Amado Carballo. -O neotrobadorismo de Fermín Bouza Brey e Álvaro Cunqueiro.

Entradas relacionadas: