Cabra dos

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,38 KB

 

Proposta Keynesiana: Diagnostic de Keynes de crisi 29, problema principal de l'economia manca de demanda davant la caiguda de la inversio. En front de l'afonament de inversio privada proposava que l'estat augmentara la despesa publica, fonamentalment en activitas com obres publiques. La despesa de l'estat generaria deficit public, si l'estat gastava augmentava la demanda per l'import de les despeses efectuades i perque aquesta despesa inicial creava una nova demanda (multiplicador keynesia). Aixi al augmentar la produccio total, l'estat podria incrementar els ingresos per impostos o fins i tot anular a mitjan termini el deficit public inicial. New Deal: Pla economic per a superar crisi i pal·liarne els efectes socials, posat en practica per Franklin Delano Roosvelt. Mesures mes imp: llei d'ajustament agraria amb l'objectiu de reduir la produccio agraria recuperar els preus. Llei nacional de recuperacio industrial (NIRA) per a fomentar els acords de preus entre empreses i evitarne la reducció i per a promoure projectes d'infraestructura que reduiren l'ocupacio i augmentaren la demanda. Finalment es va impulsar una politica monetarista que va devaluar el dolar un 40% en el 34. La National Relations Act, en 1933 va reconeixer llibertat de sindicacio a les empreses i dret a negociacio colectiva dels salaris. El govern va establir un salari minim i nombre maxim d'hores de feina setmanals. A mes es va aprovar la llei de creacio de seguretat social. Bona part empresaris no favorables a propostes de Roosvelt. Desconfiança empresarial provocà retraiment dels empresaris i comportà que les inversions privades foren mes escases. Consequencia nova recessio 1936-37.
Deutes de guerra: Deutes contrets durant la 1ªGuerra Mundial pels països que intervenen al conflicte. Reparacions de guerra: Pagament de reparacions per les destruccions realitzades durant la guerra. Alemanya va ser el país mes afectat per aquesta política. Bens de consum durador: Son els bens de consum que tenen permanència en el temps, no son de consum immediat. Inflació: Desequilibri entre preus i salaris. Pugen els preus però els salaris no creixen. Bombolla especulativa: Situació borsària en la qual la major demanda en accions provoca un augment en les cotitzacions. Un problema es que els inversors contrauen deutes per comprar accions. Guerra comercial: Europa considerà una declaració de guerra comercial la imposició d'una tarifa proteccionista per part d'EUA el 1930. Crisi de liquiditat: Situació en la que falten recursos econòmics per a fer front al pagament de deutes causats pel crack de la borsa. Deflació: Situació econòmica en la qual hi ha una caiguda general dels preus i salaris. Disminució dels preus comporta un augment del poder adquisitiu de la unitat monetària del país. Multiplicador Keynesià: Forma part de la teoria econòmica de Keynes i els seus plantejaments es basen en l'augment de la despesa publica, especialment en obres publiques. La despesa inicial, transformada en salaris i bens, genera una nova demanda en sectors econòmics diferents. Escola d'Estocolm: Paper actiu al presupost de l'estat en la lluita contra la resecio economica , de manera que esdevenia un instrument anticrisi. Autarquia econòmica: Autosuficiència que permet la supervivència d'un país prescindint de les exportacions i produint en l'interior tot el que necessitava.

Entradas relacionadas: