Català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 

Sociolinguistica: esla disciplina que estudia aspectes de la variacio lingüística i el contacte entre llengües.Tipus de llengües: 1. Minoritzades: llengua que dins el seu territori ha patit una restriccio dels seus usos en alguns dels seus aspectes.2. minoritària:molts pocs parlants de la llengüa.3.majoritària: molts parlants de la llengüa.Multilingüisme o plurilingüisme-> ús de dos idiomes ja sigui per part d’un individu o d’una comunitat. Tipus de bilingüisme: 1.bilingüisme individual: ús de dos llengües er part d’una mateixa persona.tipus de bilingüisme individual: simetric: es parlen totes dues llegües amb el mateix nivell i facilitat.asimètric: utilitza més una llengua que l’altra. Instrumental: apendre una segona o tercera llegüa per raons pràctiques. Actiu: parlar i practicar les dues llengües. Passiu:entén un idioma pero no el parla o no vol parlar. 2.bilingüisme territorial: es dona quan hi ha dues comunitats lingüistiques en un espai geògrafic delimitat en dos zones segons l’idioma. 3.bilingüisme social: utilitzacio en unmateix territori una autòctona i l’altre sobrevinguda. Normalitzacio de la llegüa: engegar un proces social de recuperacio de la llengua i fer que la llenga minoritzada sigui utilitzada per tothom ( recuperar la lleialtat linguistica dels parlants). . Procés d’estandarització es un procés social orientat a fixar una varietat comuna apta per a tots els usos i a disposició de tots els parlants.Aquest procés exigeix 4 condicions: 1 Selecció d’una variacio geogràfica existent. 2.Normalització de la varietat a través de l’impalntació d’unes normes.3. Adeqüació de la varietat a tots els àmbits i usos 4. Aceptació per part de tothom, de la massa parlant.SITUACIÓ DEL CATALÀ:El català elparlen actualment nou milions de personas i des de el punt de vista quantitatiu es la novena llengüa de la unio europea. El català es parla a 4 estats: Andorra, Espanya, França i itàlia. L’estatus del català depén de cada estat com es parla: A Andorra es català és la llengua oficial. Acatalunya, illes balears i València el català es cooficial amb el castellà. El català gaudeix de poca potrecció a la zona nord de catalunya(França) i a l’Alguer( italia).

Entradas relacionadas: