Catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,55 KB

 
   La Modalització són enunciats (frases), es poden fer de manera neutra o objectiva , o d’una perspectiva personal o subjectiva.
En els enunciats modalitzats, l’emissor i incorpora el seu punt de vista.

El Discurs Citat és la reproducció en un enunciat de les paraules emeses per una altre persona en una situació comunicativa anterior.
-Marques de modalització:

-Modalitat oracional:
Enunciativa, Interrogativa, Exhortativa, Exclamativa, Dubtativa, Desiderativa.
-Modalitzadors valoratius:
Noms valoratius (alegria), Adjectius valoratius (magnífic), Verbs valoratius (merèixer), Adverbis Valoratius ( (feliçment), Diminutius i augmentatius (noieta) Superlatius (interesantíssim) .
-Verbs preformatius:
Constitueixen un acte pel sol fer de ser pronunciats ( Lamento que )

Entradas relacionadas: