Català literatura 4rt

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 685 bytes

 

AVANTGURDISME: futurisme(maquinisme, modernitat velocitat joventut tommaso filippo) dadaisme(espontai Tristan Tzara) surrealisme(incinscient i somnis Andre Breton).caracteristiques: collage linguistic, collage iconic, cal·ligrama, no signes puntuació. JVFoix Joan salvat-papasseit(futurisa poemes en hondes hertzianes)

Registre formal: cientificotecnic, literari, estandard. Registres informals: col·loquial, formal. Varietats historiques, geografiques, funcionals. Rossellones,central,balear, algueres,nord-occidental valencia

Entradas relacionadas: