Català tema 4

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,56 KB

 
Lexicalització: el procés pel qual una paraula o un grup de paraules perden el significat d'origen i adquireixen un de nou.//Locució: és una expressió invariable d'us corrent en la llengua, que té el valor sintàctic d'una sola paraula. Hi ha diferents tipus de locucions: nominals, adverbials, prepositives i verbals.//Frases fetes: expressions també invariables, les locucions verbals quan poden funcionar amb plena autonomia sintàctica perquè tenen el verb com a nucli i poden tenir subjecte i complements.
LA POESIA; L'AMOR, sobretot a partir del Romanticisme, al s.XIX. Amor platònic (de Plató, s. VaC) fa referència a l'amor ideal o idealitzat que va ser predominant fins al poeta AUSIÀS MARC (s.XV). Edat mitjana tenia dos setits oposats: sentiments, abstinència de relacions sexuals i l'altra com una malaltia, pel desig sexual que conduïa pecat i la perdició. Trobadors: escribien les cansons i els juglars les cantaven de poble en poble, (s. XI-XII) van consolidar la visió idealitzada, perfecta, de la dama amb el tròpic de l'amor cortés, la midons./Om: poeta./Gilós: marit./Lausiengiers: espietes de la cort./Senhal d'amor: permet amagar el nom de la midons. HISTORIA, poetes europeus (s.XIV i XV), Petrarca, Dante Alighieri i amb les idees del Renaixament, William Shakespeare./(s.XVIII i XIX) J.W.Goethe.   

Entradas relacionadas: