Ciencias de la tierra

Clasificado en Geología

Escrito el en español con un tamaño de 1,49 KB

Diferencies: cristal.litació fraccionada, els primers minerals que cristal.litzen són els nesosilicats(olivina).assimilació màgmatica, roques encaixants,s'incorporen nous elements a la cambra magmàtica.Es poden produir barreges de magmes amb una composició diferent.Roques màgmatiques intrusives,se solidifica abans d'arribar a la superfície terrestre.Plutòniques, ho fa a grans profunditats .Filonianes, ho fan a profunditats més moderades dins d'esquerdes .Textures/s'entèn com a tal la forma i les mides absolutes i relatives dels components minerals i les relacions espacials entre ells.Granular, formada per cristalls, visibles, d'aproximadament la mateixa mida. Porfírica, envoltats per uns altres de mida petita o de vidre.Fanerítica, cristalls visibles a cop d'ull.Afanítica, cristalls ni visibles ni amb lupa.Vítria, formats per vidres, matèria amorfa.

Entradas relacionadas: