CMC Apartado 2 i 3

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,32 KB

 

3.- Explicar coacervants:

A partir de l'hidrogen (h2), l'aigua (h2o), amoníac (NH3), alguns hidrocarburs com el metà (Ch4) etc... en refredar-se la Terra, es va originar una gran quantitat de molècules orgàniques que es van acumular a la hidrosfera i van constituir el brou primitiu, algunes d'aquestes molècules petites es devien combinar i formar molècules d'elevat pes molecular, les quals, al seu torn, s'unirien espontàniament per constituir microscòpiques estructures tancades anomenades coacervants. Tenen un metabolisme que permeten creixer i dividir-se.

5.- Característiques essers vius:

Actuen espontàniament i amb una certa intencionalitat / -La nutrició: captar materia i energia, per desenvolupar-se. / -La relació: captar estímuls. / -La reproducció: Originar més individus.

Son essers molt complexos / -La materia orgànica es aquella que està constituida, básicament, per atoms de carboni i hidrogen. / -La materia inorganica es la que no esta constituida per atoms de carboni i d'hidrogen.

Estan constituïts per una cèl·lula o més.

La informació biológica sobre la seva estrcutra corporal (anatomia) i el seu funcionament (fisiologic) es troba en els àcids nucleics.

Els essers vius mantenen relativament constant el seu medi intern.

6.- Hipotesis autogena de Taylor i Dobson:

En compartimentar-se una gran cèlul·la procariota mitjançant membranes es van formar alguns orgànuls de la cèlul·la eucariota.

7.- Que es la endosimbiosi:

L'endosimbiosi és una associació estreta entre espècies, en la qual els individus d'una espècie resideixen dins de les cèl·lules de l'altra. Alguns orgànuls de les cèl·lules eucariotes (cèl·lules amb nucli), com els mitocondris i els plasts (cloroplasts), procedeixen de la seua simbiosi inicial amb bacteris.

8.-Fotosintesis:

Les plantes utilitzen la llum del sol per poder utilitzar-la com font d'energia. Així podien captar molécules.

·que es l'univers observable?
es la part de l'univers que podem observar o deduir-ne.

·que es l'ou cosmic?
és el nucli inicial que hi va haber abans de la gran explosió del big bang.

·quina diferencia hi ha entre materia fosca i materia atomica?
en que la materia fosca es una materia que no interacciona amb la força electromagnètica i la materia atomica si interacciona.·Quines són les característiques dels éssers vius?
funcions vitals: la nutrició és la funció de captar matèria i energia de l'exterior, afi de mantenir la seva estructura, créixer, desenvolupar-se i realitzar les funcions vitals. la relació és la funció de captar estímuls de l'exterior i elaborar-hi respostes adequades; sense, els éssers vius serien incapaços de nodrir-se i de reproduir-se. la reproducció és la funció d'originar individus nous, iguals o semblants als progenitors.

·Indica les diferències entre matèria orgànica i matèria inorgànica, i entre cèl·lula procariota i cèl·lula eucariota.
la matèria orgànica és aquella que està constituida per àtoms de carboni i d'hidrogen.la matèria inorgànica és la que no està constituida per àtoms de carboni i d'hidrogen. cèl·lula procariotes són les que no tenen nucli. cèl·lules eucariotes són les que tenen mucli, és a dir, tenen el material genètic envoltat per una membrana doble que es coneix com a embolcall nuclear.

·Qué és un gen?
És considerat com la unitat d'emmagatzemament d'informació i unitat d'herència al transmetre aquesta informació a la descendència.

·defineix esser viu i vida.
esser viu: són aqellsque tenen una estructura material molt complexa i que són capaçosde nodrir-se, relacionar-se i reproduir-se.

vida: és el conjunt d'aquestes tres qualitats o funcions.

·descriu
homeòstasi: és la característca dels éssers vius que tenen constant el nostre cos.

· diferencia i assemblança entre coacervats i microesferes.
els coacervats són microscópiques estructures tancades, formades per un embolcall de polímers i un medi intern que podria presentar enzims; tindrien un metabolisme molt senzill que els permetia créixer i dividir-se; eren els percursors dels éssers vius. les microesferes eren petites gotes, que podien ser capaces de captar energia del medi ambient i també dividir-se; no presentaven molècules capaces de contenir i transmetre la informació biológica.

· explica com es formen els primers essers pluricelulars.
es considera que es van formar a partir d'organismes eucariotes unicel·lulars, que formaven colònies temporals, en el moment que van perdre la capacitat de separar-se i van donar lloc als teixits.

· ordena segons la seva aparicio des del mes antic als mes moderns.
procariotes-eucariotes-eucariotes unicel·lulars-eucariotes pluricel·lulars-animals-plantes.

Entradas relacionadas: