Competencia imperfecta

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,61 KB

Un mercat és de CI quan algunt agent economic té la capacitat d'introduir el preu del mercat actuant individualment.

*Característiques: -El producte no és homogeni

-Hi ha barreres d'entrada

-Hi ha pocs oferents (poques ofertes)

-La quota de mercat és més gran


Una empresa només augmentará la seva producció si s'assegura que els seus beneficis també augmentarán. Quan l'Ingrés Marginal sigui igual al Cost Marginal, obtindrán el máxim benefici.


MONOPOLI

Un monopoli es quan la oferta del mercat queda reduida a una sola empresa.

*Característiques: -Hi ha un únic oferent

-El producte és homogeni

-Hi han marreres d'entrada

-L'empresa determina la quantitat que vol produir i el seu preu

-LA quantitat que decideix vendre depen de la demanda.


Uns exemples d'empreses Monopolistes poden ser: Coca Cola, Telmex, American Airlines

Una empresa monopolista obtindrá el seu màxim benefici com en la competència imperfecta, quan l'Ingrés Marginal sigui igual al Cost Marginal. Per altra banda, l'Ingrés Marginal sempre serà inferior al preu.


LA COMPETÈNCIA MONOPOLISTICA

En la competencia monopolistica trobem moltes empreses que venen producter molt similars als altres però no iguals. Cada empresa actua com un monopoli i produirà la quantitat que iguali l'ingrés marginal i el cost marginal per obtenir beneficis extraordinaris.

*Característiques: -Hi han molts oferents

-El producte NO és homogeni

-No hi ha barreres d'entrada


Uns exemples clars poden ser: el tabac, els detergents, els automobils,...


OLIGOPOLI

És el mercat en el qual participen poques empreses sense arribar a un acord entre elles. Per això aporten un Comportament Estratègic (prenen les decisions tot prevenint les reaccions de la competència).


*Característiques: -Hi ha pocs oferents

-El producte és Homogeni

-Hi ha barreres d'entrada

-Hi ha acords de preus per evitar la Guerra de Preus

El tabac i els automobils seríen dos exemples d'empreses amb Oligopoli.


-La competència de preus: Cuan el producte és homogeni s'ha de diferenciar pel preu, per aixó moltes empreses competeixen i fan una (Guerra de preus). Contra més baix sigui el preu més competitiu serà en el mercat però pot arriscar-se a no aconseguir els beneficis desitjats. Sortirà beneficiada l'empresa que tingui els costos més baixos.


-El CARTER: evita la competència de preus. És una agrupació d'empreses que acorden unes condicions del mercat per evitar ferse la competència. Per fer màxims els seus benefisis actuen com si fosin un monopoli. Igualen els preus, marquen les caracteristiques i el lloc on el vendràn.


6 CONDICIONS perqué el Càrter sigui més estable:

-Poques empreses participant

-Tenen una estructura de costos similars

-La demanda varia poc

-És possible una vigilancia mútua

-Les comandes són petites (no es negocia cada compra)

-En cas d'incompliment de l'acord, les represaries de la resta de empreses perjudicarien seriosament la causant.


POLITICA MICROECONOMICA

=Hi ha 2 tipus d'economia=

-Microeconomia: estudia com funcionen els mercats i la política microeconòmica. És el conjunt de mesures i accions que porta a terme el Govern en relació amb aquests.

-Macroecomomia


=Hi ha 2 Teories Econòmiques=

-Keynesiana: es quan l'Estat no ha d'intervenir, és el mercat que s'ha d'autoregular

-Neoclàsstica: es centra en que l'Estat ha d'intervenir en l'economia.


*Per regular el funcionament correcte del mercat l'Estat s'encarrega de:

-Garantir els drets de propietat privada

-Defensar la competència

-Corregir l'asimetria de la informació

-Corretgir les externalitats negatives i potenciar les positives.

Entradas relacionadas: