Connectors textuals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 
TEXT:
ADECUACIÓ:adaptació del text a la situació de comunicaicó tant en la formalitat(form.o inform.) com en la intenció(conversa,narració..)
COHERENCIA:seleccio i o:ganitzacio de les idees del text.
COHESIÓ:disposició del text per a que es distingeixin les idees.estructura,signes de puntuació...
CORRECCIÓ:observacio de les normes ortografiques,fonetiques.
PRESENTACIÓ:satisfacio dunes caracteristiqes formals:modulacio de la veu,marges,netedat...

PARAGRAFS.unitats separades del text,contenen idees principals...quedaseparats per espais,titols...
PUNTUACIÓ:serveix per a distingir i separar les idees secundaries ex (,)(.)
CONNECTORS: relacionen les oracions i paragrafs.
tius:
OBERTURA:1-introduïr un tema:ens adrecem a voste,ens proposem a exposar...
2-iniciar un nou tem:pel que fa,amb relacio a ,un altre punt..
CONTINUITAT:1.afeir info:a més,aixi mateix,duna altra banda...
2.detalls:per exemple,nes una bona mostra...
3.fer emfasi:cal insistir,cal destacar
4.aclarir: es a dir,en efecte,duna banda,de laltra,per un costat de laltre...
ORDENACIÓ:1.marcar un ordre:dentrada,en 1 2 3 lloc,primerament,finalment...
2ordre temporal:abans,suara,alhora...3ordre especial:a dalt a baix.davant darrere,a prop lluny.
TANCAMENT:1.resum.:en resum,en sintesi
2.concloure:en conclusió,en definitiva,per tot plegat...

Entradas relacionadas: