Dispersions o mescles heterogènies

Clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

 

Dispersions o mescles heterogènies

Les mescles heterogènies tenen un aspecte poc o gens uniforme, és a dir, els components poden ser distingits ( a ull nu o amb microscopi). Cada component o part homogènia d'aquestes meslces rep el nom de fase. Així, per exemple, en una meslca d'aigua i oli, distingim dues parts homogènies que corresponen a l'oli i a l'aigua respectivament. Aquesta mescla té, per tant, dues fases. El component minoritari rep el nom de fase dispersa i el majoritari fase dispersant

Tipus de mescles heterogènies

Existeixen dos tipus de mescles heterogènies, en funció de la mida de les partícules: Suspensions: el component majoritari és un líquid i el minoritari és un sòlid insoluble. Les característiques d'aquestes mescles són: - Les partícules sedimenten.- El color és translúcid o opac. - Les partícules són retingudes per filtres. Col.loïdes. Les partícules del component minoritari són més petites que en una suspensió. Per això, al contrari que les mescles heterogènies, les partícules no sedimenten. A més, per poder observar aquestes partícules fa falta un microscopi. A vegades, per tenir un col.loïde fa falta una substància anomenada emulsionant, que atrau les partícules de totes substàncies que formen la mescla, impedint que aquestes es separin.Molts col.loïdes es troben a la nostra vida quotidiana, com ara la mantega, la maionesa, la escuma de cabells, etc.

Separant mescles heterogènies

Existeixen diversos mètodes per separar mescles heterogènies. Els principals són: la filtració i la decantació.
Decantació: consisteix en fer passar un dels components d'una mescla d'un recipient a un altre. Cal que el component que passa al altre recipient sigui líquid.Esquema per realitzar una decantació Filtració: és un mètode que serveix per separar la matèria sòlida que hi ha en una suspensió. Els filtres tenen porus (forats) de diferents mides. Segons la mida de les partícules sòlides suspeses es tria un o altre filtre. El líquid que travessa el filtre se li diu filtrat i al sòlid que es queda retingut en el filtre residu.En el cas dels col.loïdes, s'han d'utilitzar uns filtres amb els porus

Entradas relacionadas: