Elements de cohesió

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 660 bytes

 
Principals elements de Cohesió
Anàfora(referència o repetició):és la repetició d'un mateix element. pot ser un mec. estilístic o innecesaria.
Mec. per evitar-la
El·lisió:supresió d'un element q apareix molt aprop en l'O o el text.
Pronominalització:
Deítics:és un fenòmen pel qual el text es relaciona amb el context o la sit. comunicativa. Són pron. i adv q indiquen els referents reals del discurs.
Det:estableixen relacions de proximitat/llunyanía.
Sinonímia: relació semàntica entre 2 o més mots q tenen un significat.

Entradas relacionadas: