Escala

Clasificado en Tecnología

Escrito el en español con un tamaño de 2,26 KB

 
  Escala: L'escala és la relació que s'estableix entre les mesures d'un dibuix i les mides de l'objecte real. Hi ha diverses escales:
·Escala de reducció: Dibuix+petit que objecte.
·Escala natural: Dimensions del dibuix són iguals que les mides de l'objecte real.
·Escala d'ampliació: mides dibuix+gran que l'objecte.

mides de l'objecte en el dibuix
ESCALA:----------------------------------------------

              mides de l'objecte real
Escales normalitzades de reducció: 1:5 / 1:10 / 1:20 / 1:50
1:100 / 1:500 / 1:1000
" " d' ampliació: 2:1 / 5:1 / 10:1
20:1 / 50:1
pupitre: 80x60 cm volem a escala 1:20 = dibuix 20 vegades+petit.

80 cm 60 cm
----------- = 4 cm ---------------- = 3 cm
20 20

El dibuix haurà de fer 4x3 cm.


Com se sap quant mesura un ojecte a partir d'un dibuix a escala donada?
si tens un dibuix que està fet en una escala 1:10 en mesures l'alçada i si per exemple fa 4 cm el multipliques per 10 perquè com l'objecte real és 10 vegades més gran que el dibuix per tant s'haurà de fer així:
Alçada: 4cm x 10 = 40 cm.

Com se sap a quina escala cal dibuixar un objecte?
Imagina que vols dibuixar una porta de 200 x 100 cm en un full de papar DIN A 4. Cal utilitzar una escala de reducció. Primer hauràs d'observar quina és la dimensió més gran de l'objecte i, després anar dividint fins que hi càpiga al paper. Si es divideix entre 10 en el dibuix farà 20 cm i ens hi cabrà, perquè el paper fa 29.7 cm.

Entradas relacionadas: