Escola mallorquina

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,03 KB

 

L'EM la podem definir des de tres concepcions, per Pons i Gallarza és l'aportació de tots els escriptors mallorquins des de la renaixença. Per Sants Oliver igual però des de 1840 i per Llompart és el conjunt de característiques que tenen en comú els poetes mallorquins que van escriure entre 1900 i 1950. Actualment Joan Mas diu que l'escola Mallorquina és el conjunt de manifestacions literàries i ideologies que es consolidaven a la revista Migjorn i que protagonizaren una reacció antimodernista, propugnaren i intentaren eleborar un art clàssic amb esperit nacional. //L'EM es caracteritza per un doble sentiment; de superioritat en quant a que la poesia Mallorquina ha assolit la perfecció i de inferioritat en quan a que elss seus seguidors acepent estar per davall del nivell dels creadors de l'escola Costa i Alcover. La seona característica de 'escola és la propensió al mite, on Costa i Alcover foren objecte d'un autèntic procés de mitificació per part dels seus seguidor. // D'altra banda, l'EM deu molt més a Costa que a Alcover. Aquest darrer serveix de model en allò que té més en comú amb Costa, és a dir el sentiment del paisatge, la perfecció formal, musicalitat...//Les característiques de la poesia d'aquest cicle, són el rigor acadèmic de la forma, on el vers ha de cantar, ha de tenir música. El rigor també acadèmic de la matèria poètica on gairabé l'unic tema és el paisatge i hi són absents temes com el dubte religiós i l'amor. També es caracteritza per el rerefons d'humanisme clàssic i mediterrani, sobretot en costa que enllaça l'escola amb el noucentisme.COSTA I LLOBERTA: Va néixer a Pollença en una familia benestant i fou deixeble de Pons i Gallarza. En la seva obra es diferencien dos períodes. El primer període que arriba fins 1885 conreà una poesia en to romàntic. D'aquets anys es considera el poema “Lo pi de formentor” com la culminació d'aquesta poesia. L'any 1885 publicà Poesies on recull tota la seva producció en catala daquest període.//El segon període sinicia amb Horacianes, la seva obra més important. És un llibre basat en la meditació i en la contemplació segons els models horacians. A nivell teòric, CiLL, realitza una experiència absolutament nova en la tradició literària mallorquina: la substitució de la rima romàntica per la rima clàssica.JOAN ALCOVER: Va néixer a Palma el 1854, es llicencià en dret, es casà dues vegades i tengué cinc fills, dels quals només sobrevisqué l'últim. El dolor d'aquestes pèrdues l'inspirà en les seves millors poesies elegíaques(Reliquia i Dol). La seva obra poètica està recollida en dos llibres, Cap al tard i Poemes Bíblics. Del volum Cap al tard, llibre sense unitat temàtica ni formal, cal destacar-ne les “Cançons de la serra” i les “elegies” on ens dóna una visió idílica del camp mallorquí, del paisatge i de les llegendes.//A Poemes Bíblics, el llibre és molt més unitari i de maduresa, hi recreà tot de temes extrets de l'escriptura. És una poesia molt més distant i més plena d'imaginació.//Alcover presenta tres motius temàtics: El mon esbucat(el pas del temps vist com fet devastador , qui destrueix de manera impecable els éssers estimats), la mort(la dels altres) i l'acceptació de la desgràcia (com experiència enriquidora vitalment i moralment).

Entradas relacionadas: