Estat centralista

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,44 KB

 

EXAMEN.ESTAT CENTRALISTA. Un estat q permetes a les regions historiques accedir a l’autonomia, questio prioritaria. Concedir institucións propies i estatus d’autonomia. Catalunya va ser la primera regió, i creà la Generalitat de Cat(abril 1931) i aprovà l’Estat d’autonomia de 1932. LA CATALUNYA AUTÒNOMA.La constitucio de 32 va permetre a Cat un estar d’autonomia i d’institucions d’autogovern. Les negociacions amb el govern provisional va donar llocs al reconeixement d’uin govern autonomic, la Genera, Va quedar en mans de republicans i catalanistes d’esquerra. La tasca primordial era elaborar un projecte d’estatut d’autonomiai q definis el marc institucional de l’autonomia i es va convocsr una assemplea de representats dirginda per J.Carner, en el santuari de Nuria i van reftar un anatprojecte d’Estatus, va ser lliurat al govern al juny de 1931. .ESTATUT DE NURIA. La republica havia de tenir un carácter federal i q la sobirania residía en el poblede Catalunya, un estatautonom dins la republica española. El català es la llengua oficial.  La Gene assumia competencies exclusives en l’ensenyament, cultura, egulacio del dret civil, tribunals de justicia, obres publiques, sanitat, agricultura, regim municipal, ordenacio territorial plicia i ordre public. La recaudacio dimpostos directes servirá per la financiacio de la Gene, els indirectes a l’estat. Aprobat pel la Diputacion provisiaal, l’e.d.n va ser sotmes a referéndum a lagost de 1931 (aprobat pel 99% dels votants)L’ESTATUT DE 1932Al 1931 Francesc Macià oresenta l’estatut a les corts de Madrid. Fora de Catalunya s’indiganven, posa en perill la unitat española. Boicots, l’aprovacio no es fácil. Proclama: nomes hi ha una única sobirania española, prohibint la federacio de regions, imposant la oficialitat del castella . Es van manifestar tres posicions ben defindes: govern central, Catalunya com autonomía moderada, i parlamentaris catalans autonomía àmplia, oposicio de les dretes q defensava una Espanya unitariañ. Azaña apoyava el text. Va influir tambe el cop destat de Sanjurjo, va fer que eles republicans tanquessin files. Tot i aixo va ser aprobat al 1932. Les limitacions respecte al de Nuria: Catalunya com a regim autonom dentre de l’estat español. Español cooficial amb catala, prohibicio de les feseracions de regions autonomes, els recursos financies de la Generalitat depenen del gbern central, lesnsenyament es controlat per lestat per al centres docens existents, pero la Gene te la postedad de crear nous. Lestat es reserva la capacitat legislativa en agricultura, aigua, obres publiques, seguretat social segus…L'estatutd'autonomia del 1932:L'estut d'autonomia de 1932 tot i que presentava moltes diferencies amb l'Estatut de Núria reconeixia Catalunya com una Regió autonoma dins de l'Estat espanyol.Les institucions basiques de la Catalunya autònoma eren el Parlament,El consell executiu i el PresidentLA GENERALITAT REPUBLICANA.L’estatut tancà l’etapa de la Gene provosopnal, es van convocar eleccions al Parlament de Catalunya.Dues coalicions:Esquerra,lliga. ERC vençedora. Lluis Companys nomenat president del Parlament, Macia de la Generalitati l.c. Un govern integrament format x consellers del seu partit.Consell execuitui estatut interior de Cat. LA TASCA DEL GOVERNLes tasques de la Gene van ser força importants, fins al 34, en que van ser supesos x les dretes. Economia: serveis d’estadistica, les caixes i disposits. Agricultira: creacio de copperatives i de centres d’expreimentacio grafica. Unio de Rabassaires, llei q permitia accedit a la propietat de la terra. Política social: llei de bases, per organitzar als serveis de sanitat i asistencia social, millorar eks hospitals, asistencia als malalts, etc. Es van crear organismos de suport com la ICAF. Ensenyament: nombroses escoles i centres. Institut-escola, escoles x iformar Mestres, U.B, millra condicions, samplia les biblios. Normativitzacio i normalitzacio de la llengua catalana. Popeu Fabra, bilinguisme. Nova divisio territorial, model comarcalista, 38, no va ser aprobada fins al 36, un cop inciada la G.C. aquestaLa crisi d’octubre d 1934: causes, fets, repressió i conseqüències.  Lerroux acceptaa a la participacio directe al govern i  otorgar tres carteres ministerials al partit de robles. Lesquerra lentrada a la CEDA al govern ho veu feixista.Esclat d vaga general a tota espanta, convocada pels partits i sindicats socialistas i comunistas. El govern va declarar l’estat d guerra. LA CRISI A ASTURIES revolea general i establiment d’1 regim d “comunistas llibertaris” pls miners. Brutal intervenció d l’exercit, seguida d’1ª durísima repressió. CRISI A CATALUNYA Companys va declarar l Republica Catalana. La revolea no va tenir el suport necesari i l’exercit el va reprimir amb facilitat.Companys va ser detingut. La brutal repressió d’octubre va anar seguit d la suspensió d l’autonomia catalana i l’entrada d la CEDA al govern. Aquests fets van unir els moviments d’esquerre contra l govern radical.

 

Entradas relacionadas: