Ex.CAT T:1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7 KB

 

Modalitats primaries de l'oració:

Manera de dir una frase.

-Enunciativa:dir. -Interrogativa:preguntar. Exhortativa:ordenar.

Modalitats secundaries de l'oració:

Manera d'expressar una frase.

-Exclamativa:exclamar. -Dubitativa:dubtar. -Desiderativa:desitjar.

Mots de dos valors:

ningú,res,cap,gaire,mai i enlloc. No tenen xqe ser negatives.

Oracions interrogatives:

-Totals:La resposta es sí o no -Parcials:La resposta es una persona,objecte,lloc..

Mots interrogatius:

Hi ha 3 diferents:-Det. interrogtius:Quin/a,Quants/es -Pronom int.:Qui,Què -Adv. int.:On,quan,com,quant.

Interrogatives directes o indirectes:

-Directes:acaven am ? -Indirectes:No porten ? (verb declaratiu).

Oracions exhortatives:

Amb el verb inperatiu:manar ,i amb subjuntiu:prohibir.

Version:1.0 StartHTML:000000174 EndHTML:000004642 StartFragment:000001647 EndFragment:000004606 StartSelection:000001647 EndSelection:000004606 SourceURL:about:blank

Modalitats primaries de l'oració:

Manera de dir una frase.

-Enunciativa:dir. -Interrogativa:preguntar. Exhortativa:ordenar.

Modalitats secundaries de l'oració:

Manera d'expressar una frase.

-Exclamativa:exclamar. -Dubitativa:dubtar. -Desiderativa:desitjar.

Mots de dos valors:

ningú,res,cap,gaire,mai i enlloc. No tenen xqe ser negatives.

Oracions interrogatives:

-Totals:La resposta es sí o no -Parcials:La resposta es una persona,objecte,lloc..

Mots interrogatius:

Hi ha 3 diferents:-Det. interrogtius:Quin/a,Quants/es -Pronom int.:Qui,Què -Adv. int.:On,quan,com,quant.

Interrogatives directes o indirectes:

-Directes:acaven am ? -Indirectes:No porten ? (verb declaratiu).

Oracions exhortatives:

Amb el verb inperatiu:manar ,i amb subjuntiu:prohibir.

Oracions exclamatives:

Per l'entonació s'expressa l'esta d'anim; emoció,sorpresa...Aquestes oracions acaven amb !.

Mots intensius:

Serveix per donar enfasi a una expressio.(valor o quantitat).Oracions exclamatives:

Per l'entonació s'expressa l'esta d'anim; emoció,sorpresa...Aquestes oracions acaven amb !.

Mots intensius:

Serveix per donar enfasi a una expressio.(valor o quantitat).

Propietats del text:

Conjunt de normes que ha de complir qualsevol text.Les propietats que ha de tenir son la coherència,cohesió,adequació,correcció lingüística.

La coherència:

Ordenar i planificar l'escrit: 1.Títol,2.Introducció,3.Desembolupament,4.conclusió.

La cohesió:

Permet organitzar las ideas d'un text.

Entradas relacionadas: