Força

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,49 KB

FORÇA->es una acció capaç de produir o modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir-hi deformacions.
RESISTÈNCIA-> la capacitat que té un material de resistir forces sense deformar-se excessivament no trencar-se.
TENACITAT-> propietat que tenen alguns materials de duportar forces i cops sense trencar-se. La propietat contrària a la tenacitat és la fragilitat.
ELASTICITAT-> propietat que tenen els materials de recuperar la seva forma original després d'haver estat deformats per un esforç.
DUCTILITAT-> propietat d'alguns materials de deformar-se premanentment en forma de fil prim sense trencar-se.
MAL·LEABILITAT-> propietat d¡alguns materials de deformar-se permanentment en forma de làmina molt fina sense trencar-se.
DURESA-> propietat que indica l'oposició que ofereix un material a ser ratllar o penetrat.

Entradas relacionadas: