Kant ezagutza

Clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,64 KB

 

esteti.trans: sperientzia izn baino leenago guk aporttzn dugn leen pausoa. sentipena zentzumenn 2dz autemn daitezkeen objetuen irudikapnk aztertzek gaitasun. horiek intuizio 2dz antolat, espazio-denbora. mate posible apriorizk judizio sintetiko intuizioei esker. arkitektoa. anali.trans: adimena aztert. Sentimena:aktiboa, intuizi jaso. Adimena: aktib, fenomenoak bateratu kontzpt utzn 2dz. sentimn 2dz intuizioak jaso 2ñn horrela ezn da ezagutu. ezagutza kontzptuen 2dz. hau da, substantziaz aparte best gauza batzuk autman ditzakgu. 2 kontzptu mota: enpirikoa, hutsak: 12kategoria(kausalitatea). (sustantzia): sustantziak iraun egitn du, gainera kausa-efktu bitartz azald daitek, arremanetn egonz gero. bi katego orien arteko elkarrekintzari eskr dira posible apriorizk judizio sinteti fisikan. fisikako judizioak sinteti esperientziari errefe egitn diotlako eta apriori kateg uniber etabeharrezkoetn oinarrtzn dirlak. katego soilk sentimnetatk artu, beraz, aurrean dagoena soilk ezagut: feno. intuizioz jaso ezn dena: noume. denbo-espaziotik at.dial.trans: arrazoimenakezagutza guztiaren bateratz gorena egitn du., eduki guztiak printip batzutara murriztuta. kant arrazoimena: adimenarn arauak printzi pioen arabera bateratzk gaitasuna. idaia tranzed onela batetatu fenome: - arima ideia barn esperientzietk fenom multzoa. -mundu ideiak kanpo esperientzitak fenom multzoa. - 2 oriek Jainkoa ideia bateratu. hauen 2dz osotasunean pentsatu, 2ñn ezin ezagutu. ori metafisikaren akatsa: kategoriak idaia tranzendntalei ezartzea. horrek zenbait akats: paralogismoa eta antinomiak. kant jainkoarn existntzia argudiatzko: argudio ontologikoa, kosmologikoa eta teologikoa.

Entradas relacionadas: