La força

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,48 KB

LA FORÇA I EL MECANISME DE CONTRACCIÓ MUSCULAR
aksta qualitat directament relacionada amb  aparell locomotor: ossos, musculs i articulacions. Els musculs gracies seva capa fisio d crear tensio, poden reduir la seva longitud i així fan moure els ossos en que estan inserits.  Akst fenomen escursax: contracció muscular.
quan a fibres musculars arriba impuls nerviós, tenen capaci de transfo E quimica en  E mecanica, k fa possible movix. Per un proces quimic les fibres musculars s’escursen i fan que el muscul es contregui. D’aquesta capa escursax depen F muscular.

COM ENTRENAR LA FORÇA MUSCULAR
Els mes emprats: siste continu: treball continuat sense pauses de recupe. Us principalx x desenvolx de força-resistència. Carregues petites. Exerci gimnastics durant 1h o realtizar circuit training durant 45 min. Siste fraccionat: s’utilitza sistema de repe: realitzar exercici de força en movix iguals. Aktes s’agrupen en sèries , entre aktes mox descans que es diu pausa de recu. Susa x treballar tot tipu força. Ex: 4 sèries de 15 repe de flexions de braços, pausa 1 min.
Per desenvolupar F màxima: contracció màxima, pes/sobrecarrega 90-100%, repe 1-5 i series 2-4, pausa 5 min total descans entre aktes .
per desenvol F explosiva: contraccio a maxima vel i molt poca resistencia. Pes propi cos o sobrecarr lleugeres, 4-6 sèries de 6-10 repe i pausa 3 min, a maxima vel execu.
Per desenv F resistència: pes propi cos/ajuda compi o resis entre 20-50%, series 2-4 de 15-40 repe, pausa minima 30seg-1min, veloci lenta i acompa amb espiracio

METODES D’ENTRENAMENT
Sessió exer gimnas:  x desen F resistencia reali exer amb propi cos duran minim 30 min amb pes corpo o ajuda company. Circuit training: entrenax amb pesos, halters i maquines musculacio.  Altres mètodes: bici: treball forsa resistència, altres sports: judo, atletisme,nata.

EVOLUCIO DE LA FORÇA
desenvol dsd 12-14 fins 18, nivell maxim 25 i mantenir fins als 35. Cas perso sedentaries atròfia muscular: muscul perd volum a causa no sport. Dona nivells infer xk home en gene té mes massa muscular.

TIPUS DE CONTRA MUSCULARS
davant esfors muscul reacciona fent contraccio: isotònica:  variacio llargada muscul; allarga: isotònica exèntrica; si s’acurta isotònica concèntrica: produeixen acció frenada (ex: caiguda salt).  Isomètrica: muscul fa força contra resistencia inamobible: llargada no modifica.  Auxotonica: barreja ambdos.

CONSIDERACIONS AL FER TREBALL FORÇA
no fer exerci amb esquena corbada (col afectada); apropar pes maxim al centre grabetat cos; si hem aixecar pe del terra, fer-ho flexionant genolls, abans entrenax progressiu de força, enfortir musculs dorsals/abdominals, amb exe generals, no augment bruscax carregues; execu correctax tecnica movix; treballar forma simètrica cos sense oblidar res.

Entradas relacionadas: