La formacio de la terra

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 

-L'estudi de la densitat :els materials de la superficie de la terra son menys densos que els de l'interior .

-L'observacio de les anomalies de la gravet: Indiquen la precencia de determinants materials sota el punt on s'ha fet l'observacio .

-La comparacio amb meteorits :Hi ha meteorits que estan formats del mateix material que es format la terra cosa que fa pensar que s'han format de la mateixa manera .

-L'estudi del magnetisme i dels corrents electrics

-L'estudi de les temperatures :L?estudi de la manera com flueix la calor permet descriure les capes superiors de la terra .

-El metode sismic :es el metode on s'estudien les ones sismiques .

LA FORMACIO DE LA TERRA :

-1)La terra es va formar fa uns 4600 milions d'anys a partir d'un nuvol de gas i de pols .A mesura que creixia per l'adiccio de mes pols la força de la gravetat en feia augmentar la pressio i la temperatura que va arribar fins als 1600 º .

-2)La distribucio en capes :els diversos elements geoquimics que formaven la massa fosa van quedar distribuits  en capes segons la seva densitat. 3)La formacio de l'escorça :l'escorça terrestre es va formar fa uns 3900 milions d'anys quan la superficie de la terra es va refredar prou i es va solidificar .

4)La formacio dels oceans i l'aparicio de la vida :quan la temperatura de la terra va baixar prou , el vapor d'aigua es va condensar i es van formar els oceans .En aquestes condicions i en una atmosfera primitiva que no tenia oxigen lliure , van apareixer els primers essers vius .

Entradas relacionadas: