La lliga regionalista

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,98 KB

 

La lliga regionalista s´havia afermat  com el partit hegemonic dins el catalanisme.L´any 1907 va aconseguir agrupar totes les forces politiques de Catalunya llevat dels lerrouxistes i dels partits dinastics en una coalicio electoral anomenada solidaritat catalana. Amb un programa que reclamava l´autogobern de Catalunya aquesta coalicio va aconseguir de guanyar les eleccions i dirigent de la lliga enric Prat de la riba va ser nomenat president de la diputacio de Barcelona.La semana trágica: L´any 1909 es va produir un deteriorament profund de la vida política amb motiu de la revolta popular a Barcelona conseguda com a semana trágica . La guspira que va iniciar el conflicte va ser la oposicio al reclutament de soldats per la guerra del marrocLa mancomunutat de Catalunya: a partir del 1910 el reformisme dels governs liberals va comportar el inici d´un proces de descentralitzacio de l´estat. El 1914 es va crear una institucio de govern per a Catalunya que agrupava les quatre diputacions catalanes i que va ser presisida per Prat de la riba. La mancomunitat va ser el primer organisme  de poder catala despres del 1714 malgrat que nomes comptava amb el mateix pressupost i competences de les quadre diputacions anteriors. La seva actuacio va anar encaminada cap a la creacio de noves infrastructuresLa dictadura de primo de rivera: el 1923 el capita general de Catalunya miguel primo de ribera amb el consentiment de alfons XIII i el suport de les organitzacions patronals i dels grups politics conservadors va protagonitzar un cop d´estyat que va donar pas a una dictadura militar inspirada en el feixisme Italia. El cop d´estat es va justificar amb l´argument del sistema parlamentari i constitucional español estaba desprestigiat i era incapaç de garantir el ordre i fren la revolucio social. El nou regim va instituir una dictadura militar va suspendre la constitucio i va disoldre el parlament. Igualmenta va suprimir la mancomunitat de Catalunya i totes les expressions publiques de catalanisme tambe van exercir una gran represesio contra els intelectuals.La dictadura militar va aconseguir manternirse en el poder gracies a una bona situacio económica causada per una conjuntura internacional favorable i per la fi del conflicte marroquíLa proclamacio de la república: Les eleccions municipals van ser convocades el 12 d´abril del 1931 i es van presentar com un plebiscit entre monarquía i república. Aleshores l´oposicio al regim monarquic va constituir una coalicio per presentar- se unida a les eleccions mentres que els partits monarquics s´hi van presentar dividits. El resultats electorals van atorgar un nombre de regidors semblant a la coalicio republicana i als partits monarquics. El govern provisional: Amnistia: per als presos politics i llibertat de partits i de sindicats . Lleis socials: per millorar la situacio dels jornalers:jornada laboral de vuit hores i la llei de jurats . Establiment d´ una generalitat provisional de catalunya com a pas previ a l´autonomiaLa constitucio del 1931: La constitucio reconeixeia el sufragi universal masculi i femeni i proclamava l´aconfessionalitat de l´estat respectant-ne pero tots els cultes i totes les creences. Presentava una amplia declaracio de drets individuals i establia amplies llibertats publiques i privades. Reconeixeia el drets a la propietat privada pero es facultava el govern per expropiar bens considerats d´utilitat publica. El poder legislatiu residía en les corts , el poder executiu en el consell de ministres i en el president de la república i s´assegura la independencia del poder judicial. Niceto acala Zamora va ser elegit president de la república i manolo azaña va ocupar la presidencia del governLa generalitat provisional: Despres de la victoria electoral franscesc macia principal dirigent d´esquerra republicana de Catalunya va proclamar la república catalana dins la federacio ibérica i va asumir de forma unilateral la sobirania de Catalunya.L´estatut d´autonomia del 1932: L´estatut del 1932 tot i que presentaba molt diferencies amb l´estatut de nuria reconeixeia Catalunya com una regio autónoma dins de l´estat español.Les institucions basiques de la Catalunya autónoma eren el parlament , el consell executiu .

Entradas relacionadas: