Mañana

Clasificado en Inglés

Escrito el en español con un tamaño de 3,54 KB

 

Money: keep: guardar(diners) spend: gastar save: estalviar give away: dobar,regalar. gamble: jugar(diners) donated: fer donacions. earn: guanyar diners (amb esforç) make money: fer diners raise money: aconseguir diners. bid in an auction: apostar(subasta) lend: deixar. borrow: demanar prestat. Luxuryes: personal trainer/ designer clothes: disenyador de roba/ chauffeur: choffer/art collection: colecció d'art./yacht: yot/plastic surgery: surgeria plastica./sports car/luxury cruise:creuer luxos/mansion/Nanny:cangur/bodyguard/private jet. Will/Be Going To: ex: Will//: + i will go to the USA. / - i wan't go to the USA. if i don't have the money./ ? will you go to the USA if you have the money?

Be Going To: + am/is/are -> be going to // - am not/isn't/aren't -> going to // ? am/is/are -> + subject(you,they...)  + going to ?  Future: pres simp/past cont/wile:  pres.simple: (horaris i programes) ex: The match starts at three o'clock. present.cont: (coses planejades) ex: i'm meeting then in NY tomorrow. will: (oferiment,promesa,decisió espontània). ex: Mallorca? ooh, yes, i'll come.

Entradas relacionadas: