Naturalesa humana

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,05 KB

 
Naturalesa humana:
Lo natural s'oposa a l'artificial, es a dir, anomenen naturalesa tots els essers vius no artificials. A mes, en el cas de l'esser huma, natural soposa a cultural. (parlar idioma - caminar bici)
Naturalesa humana existeix?
Hi ha una identitat basica entre els esers humans. en totes les cultures hi han universals culturals. Fundar part duna mateixa esecia funda la igualtat essencial dels essers humans. Hi han la naturalesa originaria i la segona., una naturalesa originaria compartida per tots els esers humans i una 2 creada per la cultura.
Definicio filosofica de naturalesa humana:
-La naturalesa humana es defineix per la seva inteligencia: gracies a l'habilitat de captar, transormar i produir informacio.
-La inteligencia humana es social: necesitem viure en societat, i la nostra naturalesa es desenvolupa per l'aprenentatge (educacio)
-L'esser huma pot assolir nivellsmolt alts d'autonomia: en part deriva de leducacio
-La recerca de sentit: Sentit=direccio, aqesta direccio pot ser transcendent/immanent.
És la naturalesa humana font de drets/deures?
-La moral natural o el dret natural pretenen elaborar normes basades en la naturalesa.
-Alguns autors com Hume critiqen aqesta postura iaqe de "ser" no es pot pasar a "haver de ser".
-Uns altres filosofs creuen que la moral natural es la manera d'evitar el relativisme. A mes la moral natural serveix com a defensa contra larbitrarietat del poder.Naturalesa i llei moral: un problema.
No podem trobar en la naturalesa una font normativa pero es dificil presindir de la idea moral o dret natural sense caure en le relativisme o arbitrarietat.
La naturalesa com a font normativa es basa unicament en la idea de Deu. Kant va pensar q si hi havia una llei moral, tenia q averi un deu q ho premies.
Una altre sortida posible es basa en la rao, com a essencia de leser huma. El disseny dun projecte etic racional "segona naturalesa" es font de moralitat i drets. Es basa en la nocio de dignitat
Es l'esser huma digne per naturalesa?
Per naturalesa lesser huma espera a dotarse de dignitat, la dignitat es: l'objectiu del projecte metafísic de lesser huma.
Per tenir dignitat propia, es basic respectar la dels altres, es a dir l'esser huma ha d'actuar amb dignitat i oabrar en consequencia.
L'esser huma es digneper naturalesa en el seu origen, pero culturan en la seva creacio.
Autonomia: es la capacitat dun organisme per mantenir la seva integritat i realitzar operacions dirigides per metes propies a partir d'informacions rebudes, dels continguts de memoria i dels criteris davaluacio propis
Persona:es tot individu racional, amo dels seus actes. per raons etiqes tots els essers humans son persona tot i q per edat o discapacitats no tinugin autonomia.

Entradas relacionadas: