Past simple i past continuous

Clasificado en Inglés

Escrito el en español con un tamaño de 2,19 KB

 
Patiently- pacientment        well- bé

carefully- cuidadosament     badly- malament

happily- felisment       slowly- lentament

hard- durament     quickly- rapidament

Hug- abraçar    kiss- donar un petò

smile- sonriure   stare- mirar fixament

frown- arrunyar les celles   cry- plorar

pose- posar   laugh. riure

scream- cridar   make a face- possar ganyotes

After- després   as- quan  later- més tard

at first- al principi   finally- finalment

as soon as- tan habiat com...

then- acontinuació   while- mentres

  How- com? what- que?  where- on?

who- qui? why- per què?  where- quan?past continuous

s fa svir pr dscriur alguna cosa cosa q passava en 1 momnt dtrminat dl passat.

jonh was readING a book.

Were you readING a book? NO weren'e readING a book.

S + verb tobe (was/were)+ verb -ing + ...

Paragraph 1 : introduction

this was the dramatic scene

Paragraph 2 : the incident

the incident began...

Paragraph 3 : action

At first...

Paragraph 4 : conclusion and reaction

After a few hours

Entradas relacionadas: