Plató

Clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,48 KB

Exercici 1 (república 534c)
1. Idees principals: En aquest text escrit per Plató, es parla dunes idees molt importants, relacionades entre elles mitjançant una conversa. Un diàleg entre el mateix filòsof i un deixeble o persona propera a ell que escolta les seves instruccions. Plató diu que algú no coneix el bé en sí si no és capaç de diferenciar la raó (idea del bé), de totes les altres. Plató també creu que si els fills no tenen raó, no sels ha de permetre que dirigeixin assumptes importants. Per tant diu que shan de dedicar a aquella disciplina on puguin preguntar i respondre amb molta competència. Per Plató, el cim de tot ensenyament és el raonament.

2. El bé en sí: allò que és bo, òptim per a la persona a la comunitat / Opinió: Conjunt didees que té una persona sobre algú o sobre alguna cosa en concret.

Exercici 2 (Apologia de Sòcrates)
1. Idees principals: En aquest text escrit per Plató, el filòsof explica una escena de la vida de Sòcrates. Basat en lafirmació del savi: jo només sé que no sé res; parla de la persona que presumeix de ser sàvia, acaba essent més ignorant que el savi que no en presumeix i es fixa en el que li queda per aprendre.
Sòcrates, no creient-se ell lhome més savi, busca altres persones que considera més intel·ligents. Però finalment, arriba a la conclusió que els mes soberbs resulten ser els més inferiors i a linrevés.

2. Saviesa: La saviesa es la coneixença justa de les coses. En al meva opinió crec q es un concepte que es pot definir des de varis punts de vista. Des del meu punt de vista es el conjunt de coneixements, sabers i maneres de fer que pot posseir una persona. Uns persona sàvia te una actitud de reconeix la seva ignorància i vol saber i aprendre més sempre. / Allò que és bo: Trobo que és un concepte molt relatiu, però es podria dir que és allò que es just, que intenta beneficiar al màxim nombre de persones, que és benèvol. Resumint, és tot allò que no perjudiqui, encara que la divisió entre el que es bo i el que és dolent es complexa, complicada i incerta.


 Exercici 3(Fedó)
1. Idees principals: Com tots els seus textos escrits, Plató nescriu un en diàleg on posa els seus pensaments en boca de Sòcrates, en una conversa daquest amb un deixeble o amic. Es qüestiona si la realitat es presenta sempre amb la mateixa manera, forma i en idèntic estat o si és canviant. És a dir, que es pregunta si és necessari que un element sofreixi cap permutació i resti idèntic.
Al llarg de la conversa, ell i el seu company arriben a la conclusió que hi ha dos tipus de realitats: una de visible i una dinvisible.
Aquesta última és invariable, però la primera no arriba a estar en cap estat concret.

2. Intel·ligència:Podríem dir que la intel·ligència es la capacitat que té una persona en menor o major grau, dentendre, aprendre i assimilar. / Essència: Es la part variable que no canvia duna cosa o duna persona, el mes significatiu i important daquesta.

Exercici 4(Parmènides)
1. Idees principals: Plató es qüestiona si són les idees (els conceptes) els que donen nom a les coses. I si aquestes coces participen en aquests conceptes en la seva totalitat, es a dir en totes les característiques, o només en una part. Acaba arribat a la conclusió que sí, quan una cosa hi té una idea, té la idea sencera, però aquesta mateixa idea pot ser alhora en moltes altres coses, o és exclusiva. Per tant, un mateix concepte pot estar en dues coses molt diferents i llunyanes entre elles.
2. Participació:El grup delements que formen part, tenen les característiques dun concepte o idea / Semblança: relació de similitud, de gairebé igual, de tenir característiques comunes amb un altre element o persona.


 

Entradas relacionadas: