Poemes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,99 KB

 
Poesia amorosa:
temes: l'amor no correspost, l'enyorança o trobada dels amants..
Poesia popular:
Trasmesa oralment, no té autor, molta rima.
Poesia culta:
Obres d'autors coneguts, hi ha poemes representats per musics.
Descripcions literaries del poeta:
El poeta ens trasmet els seus sentiments i els seus estats d'ànim.
Descripció de paisatge:
El poeta descriu la seva terra o llocs que li agraden per mostrar sentiments.
Vers:
Es una linea, es conten les silabes contant fins la ultima silaba tonica
Vers d'art menor:
Si tenen menys de 8 sílabes, la rima amb minuscula ex: (7,a)
Versos d'art major:
Si tenen 9 o més silabes, la rima en majuscules ex: (10, A)
Rima:
Semblança fònica que hi ha entre les dues paraules finals de dos o més versos a partir de l'última vocal tónica.
Pot ser consonant o assonant i masculina o femenina.
Versos sense rima: versos lliures
Tipus de rimes:
Monorims (AAAA)
Rima Apariada (AABB)
Rima creuada (ABBA)
Rima encadenada (ABAB)

El ritme:
Ve determinat per la posició de les silabes tòniques i atones al vers.

Entradas relacionadas: