Poemes últim trimestre

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 
VINYES VERDES VORA EL MAR: JOSEP MARIA DE SAGARRA

Mètrica:
Set estrofes de cinc versos heptasíl·labs, que segueixen l’esquema mètric ABABA, per tant, amb rima encadenada, tenint amb compte que l’últim vers repeteix sempre el primer. És molt característic de la poesia popular el vers d’art menor i el recurs de la repetició. També podríem dir que el llenguatge és més directe.
a7m, bf, a, b, a

Estructura: No es pot parlar d’una estructura massa definida. Però sí que s’hi observa una certa gradació i algun joc de contrastos. Per exemple, el fet que la fulla sigui encara <<poruga>> apareix, no per casualitat, a la primera estrofa; que a la quarta es parli de <<l’hora calenta>> o de <<la terra lluenta>> pot al·ludir a l’estiu, contraposat per tant a la referència hivernal (el <<serrellet de neu>>) de la cinquena. Tampoc no és casual que la penúltima estrofa estigui ambientada <<quan s’adorm la tarda>>, ni, per descomptat, que l’última, a manera de conclusió, reprengui el primer vers i contraposi <<a punta de dia>> i <<cap al tard>>. Més interessant és encara el joc depersonificacions. Per exemple, el bell <<cap al mar vincleu el cos>> del vers 13. La interacció del paisatge amb els sentiments del poeta (explícita a les dues últimes estrofes) té encara algun deix romàntic. Finalment, el caràcter de cançó del poema ha fet que se l’hagi musicat en diverses ocasions.

Tema: Les vinyes prenen vida, es personifiquen i, de manera progressiva, el paisatge descrit passa a formar part de l’esperit i els sentiments del poeta (<<feu-nos sempre companyia>>).

Recursos literaris:
- El joc de contrastos (ja explicat).
- El joc de personificacions (ja explicat).
- Interacció del paisatge amb els sentiments del poeta.
- Metàfores. Exemple: metàfora sobre l’arribada de l’aigua a la platja (tercera estrofa).
- Anàfores.

Entradas relacionadas: