Presa de decisions

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,01 KB

etapes presa de decisions: 1definir l'objectiu ke es vol asolir 2aconseguir tota la informacio important per assolir l'objectiu 3establir una ipotesis sobre el comportament de les variables 4diseñar alternatives 5avaluar els camins markats 6pendre la desicio 7realitzar les acctuacions previstes 8establir un control   max-min: es tria el valor mes petit i es tria el mes gran. mini-max: es tria el mes gran i despres el mes petit. laplace: ex tres estats de la naturalesa abics de llana (50+20+40)/3, gavardines ... se tria el valor mes alt hurwicz: en una columna els valors mes alts i es mutiplikan per (?) i lalte columna els mes baixos ke es mutiplikan per (1-?) i se suman els resultats i se tria el mes alt. sovage: es el mes complikat i complexe xD. es fa la taula i al valor mes alt se li fika un 0 i a les altres se li resta del valor mes alt, ex. gavardines kuan fa fred es de 600 ke es el valor mes alt li fikarem un 0 i despres kuan fa pluja li restarem 600-300=300 i de cada FILA es fan la suma i es tria el valor mes baix.inteligencia emocional: habilitat ke ens permet coneixer i dominar els nostres sentiments, interpretar els sentiments dels altres, comportament de linteligencia ...: 1,coneixer les propies emocions 2conduir les emocions 3automotivació 4empatia: capacitat per reconeixer les emocions dels altres 5conduir les relacions: actuar segons les emocions dels altres.

dep. RRHH: sencarrega de tot el ke te a veure amb l'element huma dins l'empresa, -funcions: -organitzar i planifikar personal: gestio de competencies manera ke tenen les empresas en gestionar el personal de manera ke okupin el llok de treball persones amb moltes competencies. -seleccio i contractacio del personal: definir el perdil , reclutar candidatures(publicar anuncis), seleccionar la persona(estudiar el corriculum), entrevista, triar la persona i copntratarla. -formacio RRHH: educacio electrinica e-learning. avantatges: redueixen costos, temps, +comoditat, estar actualitzat, flexiblitat horaria inconvenients: no relacio alumne profesor, abandonaments, problemas tecniks la xarxa, falta d'habit.- relacions laborals: activitats ke relacionen les empreses amb els treballadors a traves dels seus representants -salud laboral. competencia laboral:

Entradas relacionadas: