S

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

Deslocalització: Les diferents tasques que són necessàries per elaborar un producte se separen i cada una es du a terme allà on resulta més convenient.Biotecnologia: Utilització de cèl·lules vives per obtenir nous productes o millorar les propietats d’uns altres de ja existents. Màrqueting: Conjunt de principis i pràctiques que s’apliquen per augmentar la demanda d’un producte.Reconversió industrial: Procés de modernització d’una indústria.Polígon industrial: És un espai destinat a la instal·lació d’establiments fabrils i magatzems. Es situen fora de les ciutats, a llocs amb bones comunicacions.Parc tecnològic: És un espai concebut per fomentar la creació i el desenvolupament d’empreses innovadores i la transferència de tecnologia. Es situa en una àrea privilegiada, a prop d’una gran ciutat o de les universitats. És modern i agradable, amb instal·lacions d’alta qualitat i zones enjardinades.Localització de les indústries: Facilitat per al transport, disponibilitat, qualificació i el cost de la mà d’obra, proximitat dels consumidors, factors polítics, proximitat d’altres indústries, preu del sòl i abundància de recursos naturals.Indústria pesant: Proporciona productes que són necessaris per al desenvolupament d’altres activitats industrials. Les principals indústries són: siderúrgica, metal·lúrgica, petroquímica, del ciment i indústries de béns d’equipament. Es solen localitzar prop dels llocs d’extracció de les matèries primeres o dels ports.Indústria lleugera: Proporciona productes elaborats destinats als consumidors.Les indústries més lleugeres són: Alimentària, química lleugera, electrònica, automòbil i tèxtil. Consumeixen menys matèries primeres i energia que les indústries pesants i solen ser menys contaminants. Normalment es localitzen prop de les grans ciutats, perque els productes arribin fàcilment als consumidors.

Entradas relacionadas: