Salari base

Clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,35 KB

 

Salari base: es la retribució fixada per unitat de temps, diner mínim.

complement salarial: retribuci amb les circumstancies  condici pers

Hores extraordin: Cada hora de treball feta per sobre jornada

ordinaria, por fer com a maxim 80 hores al any

Pagues extraordina: dret a 2 pagues

salari en especie: consum per a fins particular inferior

percepcion no salarial: quantitat per despeses del lloc de tr

Entradas relacionadas: