Solidificacio

Clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,46 KB

 

Lleis de la fusió: 1) quan una substància pura es fon, ho fa a una temperatura determinada, anomenada temperatura de fusió. 2)mentra dura la fusio es a dir, mentre coexisteixen solid i liquid, la temperatura es mante invariable.3)tots els liquids purs prou refredats s'acaben solidificant a la mateixa temperatura en que es fonen. 4)mentre dura la solidificació, la temperatura es mante invariable.

el punt de fusió o solidificació d'una substancia pura es una propietat caracteristica q pot servir per identificar-la.

una substancia la temperatura la qual varia durant un canvi d'estat no es pot considerar substancia pura.

La Vaporació: es el canvi d'estat de liquid a vapor(o gas). Es pot produir de 2 maneres: ebullició i evaporació.

Lleis d'ebullició: 1)cada liquid bull a una temperatura determinada, la temperatura depen de la pressio. p ex: la temperatura d'ebullicio de l'aigua es de  100ºC a 1013hfa. 2) mentres es produeix l'ebullicio tota la massa de liquid te la temperatura d¡ebullicio, la temperatura es invariable.

Ebullició: es el pas de liquid a vapor q es produeix a una determinada temp.( ebullicio) de manera desordenada o sorollosa i a tots els punts del liquid. Quan la pressió es mes gran, la temperatura d'ebullicio augmenta. si la pressio disminueix, la temperatura d'ebullicio es mes baixa.

S'anomena calor latent a l'energia calorifica necesaria perk es fongui un kgram d'una substancia q estigui ja a la temperatura de fusio. --> gel(334.4) --->aigua(2060) Q=mxL

Calor latent d'ebullicio: es la calor necesaria per bullir un kilogram d'una substancia k ja esta a la temperatura d'ebullicio.

Evaporacio: es el pas de liquid a vapor k es produeix de manera lenta, kuan la temperatura es inferior a la temperatura d'ebullicio. es produeix nomes a la superficie lliure del liquid, la superficie k esta en contacte amb l'atmosfera.

La velocitat d'evaporacio depen dels seguents factors: 1)de la classe de liquid. Els liquids qe s'evaporen molt deperssa es diu q son molt volàtils. 2) de la midade la superficie lliure. com + gran es, + depressa s'evapora el liquid. 3) de la temperatura. com mes alta, mes rapida es l'evaporacio. 4) la ventilacio, com + vent, mes rapida es l'evaporacio.

Interpretacio de l'evaporacio segons la teoria cinetica: les particules de la superficie lliure k tenen una velocitat prou elevada x vencer les forses d'atraccio del conjunt de molecules son les k sevaporen. kuan augmenta la temperatura, el nombre de particules amb velocitat suficient augmenta, i l'evaporacio es mes rapida. kuan la superficie lliure es mes gran, hi ha mes molecules rapides en contacte amb l'aire. El vent s'emprta les particules evaporades, impedeix k tornin i l'evaporacio es mes rapida. L'evaporacio absorveix l'energia, igual q l'ebullicio, perk les molecules mes rapides, abandonen el liquid k es refreda i absorbeix energia del medi.

Sublimacio: es el pas de solid a gas. el pas directe de gas a solid s'anomena sublimacio inversa(o cristalitzacio). algunes substancies q sublimen gel sec, la maftalina la camfora...

Entradas relacionadas: