Tema 7

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

 

•sistema impacte
atmosfera Escalfament global
Reducció de la capa ozó
Contaminació industrial:pluja àcida..

hidrosfera Reducció de les glaceres
Sequeres
Contaminació aqüífers

geosfera Esgotament recursos
Acumulació residus
Erosió, pèrdua de sòl

Biosfera Simplificació ecosistemes
Pèrdua de diversitat
Desforestació

És la interacció entre l’atmosfera, la biosfera i la hidrosfera (complexa)
El clima sempre ha canviat i canviarà
L’humanitat possiblement està accelarant o amplificant algunes tendències de canvi.
És el moviment de l’aigua entre oceans i continents.
Consta de:
Evaporació: l’energia solar mobilitza l’aigua cap a l’atmosfera
Condensació: el vapor es concentra en núvols
Precipitació: els núvols descarreguen l’aigua (pluja, calamarsa o neu) sobre oceans i continents.
L’aigua torna als oceans a través de la infiltració, escolament subterrani, escolament superficial...


En el nostre planeta hi ha una gran varietat d’organismes i de paisatges.
La biodiversitat reflecteix la quantitat i variabilitat dels organismes vius i és una mesura del nombre d’espècies que viuen en un lloc determinat amb relació al total d’individus de la comunitat.
En general:
- Ecosistemes madurs o antics tenen més diversitat que els ecosistemes joves. Ex: selva amazònica
És de 3 a 50 milions.
És difícil de calcular degut a la gran diversitat d’hàbitats
Probablement moltes espècies desapareixeran abans que les descobrim

És un dels impactes més importants de la nostre civilització i consisteix en la substitució d’espècies autòctones per espècies foranes oportunistes introduïdes per l’espècie humana.
Exemples: Caulerpa taxifolia (alga)
Dresseina polymorpha (musclo zebra)
Procambarus clarkii (cranc americà)
Opuntia (figuera de moro)

Entradas relacionadas: