Tipus de textos text expositiu, estructura, relacions de significat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,35 KB

 

Tipus de textos

text descriptiu:  explica com es qualsevol element de la realitat.

text narratiu:  narra fets, reals o ficticis,

text conversacional: , reprodueix una conversa entre 2 o + persones.

text retòric: produeix un efecte estètic i de bellesa (poemes)

text expositiu: informa i transmét coneixements, (diccionari)

text argumentatiu: convenç al receptor amb una opinió raonada.

text instructiu: dona consells i instruccions.

text predictiu: anticipa fets que poden tenir lloc en el futur. 


Text expositiu

tema:

 es l'assumpte del que tracta un text, no s'explica tot, nomes indica la questió general, s'indica amb un sintagma nominal (amor, por, insectes, etc..)

Estructura:

esta format per 3 parts. introducciió, desenvolupament i cloenda.


Relacions de significaticat:

derivació: noves paraules afegint diferents sufixos al lexema(peix,peixeter)

composició: es fa am 2 lexemas(gratacel, trencaclosques)

polisèmia: paraula amb diferents significats es pot dis mot polisèmic.

mot polisèmic: molts significats

mot homònims: =forma∫≠significat

mot sinònim: ≠forma∫=significat

mot hiperònim: agrupa paraules en una (armari,prestatge = moble)

Entradas relacionadas: