Voz pasiva

Clasificado en Inglés

Escrito el en español con un tamaño de 2,31 KB

ART

work of art / obra d'art

abstract painting / pintura abstracte

landscape / paissatge

portrait / retrat

sculpture / escultura

self-portrait / autoretrat

Sketch / esbós

still life / natura morta

ARTISTIC CREATION

composer - compose - composition

* Compositor - composar - composició 

creator - create - creation

* Creador - crear - creació

designer - design - design

* Dissenyador - dissenyar - disseny

inventor - invent - invention

* Inventor - inventar - invent

painter - paint - painting

* Pintor - pintar - pintura

sculptor - sculpt - sculpture

* Escultor - esculpir - escultura

MATERIALS

cardboard / cartró

concrete / formigó

fibre / fibra

glass / vidre

gold / or

leather / cuir

metal  / metall

paper  / paper

silver / plata

stone / pedra

wood / fusta

VEU PASSIVA

Afirmativa:

Present Simple: (Verb normal o do) is/are + verb 3º

* Past Simple: (Verb en 3º o did) was/were +verb 3º

Negativa:

* Present Simple: (Verb normal o don't) isn't/aren't + verb 3º

* Past Simple: ( Verb en 3º o didn't) wasn't/weren't + verb 3º

Interrogativa:

* Present Simple: (Verb normal o do) is/are + subjecte + verb 3º

* Past Simple: ( Verb en 3º o did) was/were + subjecte + verb 3º

Respostes curtes:

* Present Simple: Yes, _______ is/are. No, _____ isn't/aren't^

* Past Simple: Yes, ______ was/were. No, _____ wasn't/weren't

Entradas relacionadas: