A

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 917 bytes

 

nivell semàntic: depenent del significat, hi ha mots plens, designen persones objectes o conceptes i mots buits el significat depen del context. Nivell morfòlogic: hi ha mots variables i mots invariables. Nivell sintàctic: hi ha mots que exerceixen de nucli, altres deteminen, relacionen i fan de complement. Substantius: concrets, abstractes, propis, comuns, col·lectius i inviduals. L'adjectiu: especificatiu i explicatiu. Pronom, Determinant,Verb, Adverbi, Preposició: atones, toniques. Conjunció, Interjecció.

Entradas relacionadas: