Aasd a

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,16 KB

La corba de l’oferta: La funció de l’oferta mostra la variació que experimenta la quantitat ofertada d’un bé en funció d’uns factors que hi influeixen (el preu del bé, els costos, la tecnologia, etc.).

Demanda: És la quantitat total d’un producte que els consumidors estan disposats a comprar a un preu determinat tenint en compte altres factors com el preu d’altres béns, la renda disponible, els gustos o les preferències.

Demanda individual: És allò que vol consumir un únic consumidor (demandant).

Demanda agregada: És el conjunt de productes que tots els consumidors estan disposats a comprar.

Factors que influeixen en la demanda?1. Preu del bé: quan puja el preu del bé, la demanda baixa - si baixa el preu, augmenta la demanda.

2. Preu d’altres béns:

- BÉNS COMPLEMENTARIS: Si puja el preu del bé complementari, disminueix la demanda del meu bé – si augmenta la demanda del bé complementari, també augmenta la del meu bé.

- BÉNS SUBSTITUTIUS: si augmenta el preu del bé substitutiu baixa la demanda d’aquest, i per tant, augmenta la demanda del meu bé – si baixa el preu del bé substitutiu, augmenta la demanda d’aquest, i per tant, la demanda del nostre bé baixa.

3. Renda disponible:

- BÉNS INFERIORS – són aquells de primera necessitat i s’assimilen a productes de nivell de renda baix: si augmenta la nostra renda disponible, la demanda de béns inferiors baixa – si la renda disponible disminueix, la demanda de béns inferiors augmenta.

 - BÉNS NORMALS – són els de consum diari: si augmenta la nostra renda disponible, hi ha un augment de demanda de béns normals – si disminueix la renda, hi ha una baixada de la demanda de béns normals.

- BÉNS DE LUXE – si augmenta la renda disponible, augmenta la demanda de béns de luxe – si disminueix la renda disponible, disminueix la demanda de béns de luxe.

Entradas relacionadas: