Es van abrigar perque feia fred

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,98 KB

 
Es van abrigar perque feia fred -> Ens trobem davant d'una oració subordinada adverbial impròpia, de tipus causal. La oració principal de la qual té com a verb van abrigar, y com a subjecte elíptic ells. Al seu torn, la proposició subordinada té com a verb feia, com a complement atribut fred, és impersonal, y es troba introduida per la conjunció perquè.  Propies:Temps(Quan, mentre,abans que...) Lloc(On)Manera(Com,sense que...) // Impropies: Causals, Finals(Farem, perque façi aixo), Concessives(Encara que) Condicionals(Si demanen tal, doneuli), Comparatives: (Es mes.. Que...) Consecutives: (Es "tan" que...) // Pret Indef: He, Anterior: Haguí, Anterior Perí: Vaig haver, Plus: Havia Perfet simple: Parlí, Parlares, Perfet perí: Vaig, SUBJ: Pres: Parli, Imperfet: Parles, Parlessis, Perfet: Hagi, Hagis, Plus: Hagués, Haguessis // Sinonímia: Total: Exactament igual / Parcial: Enfeinat, Ocupat / Antonímia: Complem: Cert/Fals comporta negació // Gradual: Extrems: Fred, Calor / Relacional: Donen sentit: Marit, Muller. //// Animal: Hiperonim de vertebrat, mamífer... (+ general) Vertebrat Hiponim d'animal (+ especific)  Cohiponims: Mamífer y Reptil cuan comparteixen hiperonim.

Entradas relacionadas: