Actividades de lectura metodo global

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,43 KB

 

Fase logografemàtica Trets: Distingeix lletres De dibuix /Imita /Estableix hipòtesis a Partir de formats, dibuixos,/Pot reconèixer logotips i marques/ Sol·licita que li Facen les lectures/ Aprén a reconéixer paraules model/Cerca el significat Etapes: Lectura indiferenciada. L’infant Espera que l’escriptura represente els objectes i els personatges que hi ha al Dibuix d’una manera equivalent. Pensa que es pot obtenir la mateixa informació tant A partir de la imatge com del text.Lectura Diferenciada. L’infant pensa que el text només conté el nom del que hi ha Representat al dibuix. És l’etapa de “l’etiqueta”: a cada imatge la seua Etiqueta.

Fase alfabètica Trets: Desenvolupa la consciència fonològica /Reconeix les parts d’una unitat significativa, es centra en la descodificació /Lligen Lletra a lletra o per síl·labes, poca comprensió. Etapes: Correspondència Quantitativa.. L’infant estableix una correspondència quantitativa Entre la tira fònica i la tira gràfica.Correspondència De quantitat global: la llargària del text oral ha de coincidir amb la del Text escrit./Correspondència de Quantitat per segments: intenta fraccionar el text oral en parts que Relaciona amb els segments que identifica en l’escrit./Correspondència de quantitat per orde: relaciona cada part del text Oral amb els segments de l’escrit seguint una direcció. Correspondència entre La tira fònica i la gràfica a través d’índex. L’infant ja coneix, d’una manera progressiva, la correspondència convencional Entre so —lletra i l’aplica per a comprovar les anticipacions (allò que ell Pensa que “diu” el text).

Entradas relacionadas: