Adequació d'un text

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,68 KB

 

Adequació a la situación communicativa


El text resulta d’una situación comunicativa específica. Constituida Per interlocutors, que es comuniquen amb finalitat sobre un tema i per un canal De transmissió. Adequació, quan en Un text en conte els elements extralinüístics i, es fa ús de la varietat del to I del tipus de text y gènere més convenient.


Coherència informativa


Perquè un text comuniqui correctament un missatge ha de Tenir coherencia (te que girar al Voltant d’una temática), necesita unir-se per oracions, paràgrafs…el text ha de Contenir información del missatge. Exigeix una planificació del contingut; ha De cumplir les regles de, progressió, repetició, no-contradició, relació.


Cohesió sintáctica


Es lliguen les parts del text mitjançant mecanismes de Cohesió, les parts están relacionades i lligades a través de procediments cohesius:


                Manteniment dels referents:

Repetició del mot. El·lipsi. Substitució per un sinònim textual. Substitució per un pronom. Procés de definitització.

                Ús de Signes de puntuació en l’escriptura

                Correlació De temps verbals

                Connexió Textual


Entradas relacionadas: