Adjectiu especificatiu i explicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,04 KB

 
Definició: Partícules o locucions que ens serveixen per introduir un element sintactic, per exemple: Viatja AMB avió.
Tipus: prep. Febles: simples: a, en, de, amb... Compostes: per a... Prep. Fortes: simples: contra, entre, malgrat... Compostes: cap a, des de, en lloc de...
A) Funcions: C. Indirecte, CRV, CCL i CCM
També pot introduir CD: -Quan CD es pronom personal/ -Quan CD es recíproc/ -Quan el misatge pot resultar ambigu/ -Verb sobreentès/ -Quan CD es trasllada a l'inici de la frase/ -Quan CD es un pronom referit a persones com tothom, tots o ningú.
Es un CCT per les expresions que fan referencia als períodes del dia: al matí, a la tarda...
El CCL introduit per a, pot passar a en davant indeterminats començats per vocal (un, una, aquest, aquesta, aquell, aquella, algun, alguna)
Entre el pronom indefinit res + infinitiu. Exemple: Res A dir.
DE) Funcions: CN, CAdj, CPrep, CCL, CCM i CAgent
També als verbs que expressen percepció de sentits: Color de sang, Soroll de buit...
Participis dels verbs: seguir, precedir, acompanyar, coneixer, reconeixer, respectar...
Noms de carrer, places...
EN/AMB) Funcions: En: CPrep, CCT i CCL. Amb: CPrep, CCM i CCInstrument
En sistemes de locomoció van els dos: Amb avió, En avió...
En+infinitiu: valor temporal. Ex: En acabar la reunió...


PER/PER A) Al Per a, si va segit d'infinitiu, la A cau. Ex: Per a menjar cal cuinar-Per menjar cal cuinar
COM/COM A) Com no es preposició. Només ho és com a. Com a introdueix SN explicatiu. "En qualitat de" EX: La Roser, com a secretaria... En qualitat de secretaria.
FINS A/CAP A) Davant adverbis, demostratius i la conjunció "que" el A cau.
SOTA/BAIX) Sota pot ser preposició o adverbi. Baix pot ser adjectiu, substantiu o adverbi. Mai preposició.
-----------------------------
Compte amb l'us de locucions prepositives:
Degut a: incorrecte. A causa de, per culpa de.../No obstant: Incorrecte. No obstant aixo.../En quant a: incorrecte. Quant a, pel que fa a, respecte a.../A arrel de: incorrecte. Arran de./En ves de: En comptes de, en lloc de
Canvi i caiguda: En verbs preposicionals. Ex:
Ens conformavem: AMB una estufa ("amb" amb sintagmes preposicionals) A/DE sortir (a/de amb infinitus) que vingués (res amb la conjunció "que")

Entradas relacionadas: