Adjectiu especificatiu i explicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,28 KB

 

categories gramaticals: substantiu (nom): utilitzem cuan volem designar conceptes, persones, animals o objectes concrets o abstractes, propis o comuns, col.Lectius o individuals. Adjectiu: expresa qualitat o característica del substantiu que acompaña; especificatiu: delimita i concreta el sentit del nom al ke es refereix explicatiu: informació no necesaria sobre el nom.

pronom: substitueix al nom. Vull que arrivis a la hora pactada-Ho vull.
determintant: acompañen al nom va devan i el concreta. Adverbi:modifica al verb expresen diverses circumstncies. Vestia eleganment i discretament =vestia eleganment i discreta. preposició: enllasa dos mots de manera que el segon depen del primer. (a,amb,de,en,per,per a, cap a, contra, des de, entre, envers, fins, malgrat, segons, sense, sobre, sota, ultra, vers, vora). Conjunció: i,o,perqe, pero, si,tanmateix,fa que. interjecció: propies:AH!Oh! Monosilbs. Impropies: Visca!,vinga! Expresa valors subjectius(dolor,alegria,tristesa...)

Entradas relacionadas: