Adjectius descripció persones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,34 KB

 
Descripció
fer una descripció es explikar con es algú o alguna cosa. Es poden descriure persones, objectes, animals, paisatges, sensacions, sentiments, etc.
una descripció es fa apartir de:
observa atentament, selecciona les dades mes importants, organitza la informació, redacta'n un esborrany, revisa el text i redacta la descripció definitiva.
recursos lingüístics
nexes o conectors especials: aquí, allí, aprop, lluny...
noms i adjectius: cabells rosos, cabells tenyits de ros( preposició+nom)
denumeracions: cotxe petit, de color vermellm vell i abonyegat..
temps verbal. Era alt i tenia els cabells negres ( imperfet)
LES VOCALS A I E ATONES
els nosms masxulins acaben generalment en -e , i els femenins en -a. En els plurals els masculins es -e+-s i els femenins es canvia la -a per -es
LA VOCAL NEUTRE A INTERIOR DE MOT
nom. Busca un altre mot de la mateixa família en que aquesta vocal aparegui en posició tonica : peuet(peu)
verb. Busca una forma verbal en que la a o la e siguin toniques en l'arrel del verb. Generalment pots recórrer a la primera persona del present d'indicatiu: basar(baso) besar(beso).
ADJECTIU
les paraules en negreta del text son adjectius es a dit ens diuen alguna caracterisitca del nom que acompanyem. L'adjectiu i el nom an de concordar en genere i nombre: el sofa verd els sofas verds, la cadira verda les cadires verdes. I sol anar derrere un nom.Quan parlem dun adjectiu també hem de tenir present els gentilicis que es formen a partir de noms propis de lloc ( toponims) les terminacions mes freqüents son: -a/-ana, -enc/-ençà, -es/-esa, -i/-ina

Entradas relacionadas: