Administració general de l'estat a l'exterior

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,07 KB

 

5.4 QUINES ESTRUCTURES DIRIGEIXEN LA TV? 1) Consell d’Administració

Qui mana és el President o el Conseller Delegat. Tant un Com l’altre són els que porten a terme els acords del Consell. Són els portaveus Del Consell. Marquen la ideologia de la cadena, en representar els propietaris De la cadena. 2) Direcció General:Fa una concreció més intensa de les Línies del Consell d’Administració. El director general ha de ser un expert de les Grans empreses de comunicació. Ha de ser una persona que, tingui la formació Que tingui, ha de tenir un interès especial pel món audiovisual.3) Direcció De la TV:El director de la televisió o televisions és qui dóna un salt més Enllà. És el responsable últim de la TV. No és el responsable directe de la graella De programació. Si un programa no respon a les característiques que el Consell D’Administració ha marcat, però, el responsable és el director.4) Cap de Programes:És important en la seva àrea, però influent en la resta. Per això Destaca entre els càrrecs del seu nivell (4). Marca els temps, diu quins tipus D’espai es poden dedicar a uns llocs en concret de la graella, etc. Tria els Continguts dels programes.4) Cap d’explotació:S’encarrega d’administrar Els mitjans que necessita la televisió: cotxes, Plató, compres de material Tècnic, etc. Està molt lligat amb Atribucions: fan reunions periòdiques junts.4) Cap de màrqueting i publicitat / 4) Cap de personal / 4) Cap d’aliena: Fa totes les compres exteriors. Compra les sèries, pel·lícules... /4) Cap Dels informatius

Entradas relacionadas: