Adverbis de mode

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

 

els personatges son éssers de paper, inventats. Personatges rodons: modifiquen la seva m anera de pensar al llarg de la narraccció. Personatges plans: actuen i pensen sempre igual al llarg de la narracció. Personatges principals: el protagonista. Personatges secundaris: són la resta de personatges. L'adverbi es una paraula invariable o be una locució que te com a funció bascia modificar un verb un adjectiu o un altre adverbi. Els adverbis es poden clasificar en : mode( diuen com es realizatza l'acció), lloc( diuen on es realitza), temps( diuen quan) i els de quantitat( grau o intensitat)

textos explicatius: exposen informació sobre un tema determinat, amb el objectiu d'amplpiar els coneixements dels destinataris, cal estar ben documentat i explicarlo de una manera entenedora. Consta de tres parts: introducció, desenvolupament, i conclusió

Entradas relacionadas: