Adverbis de mode

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,74 KB

 
Perifrasis verbals temporals: IMMINENCIA --->estar a punt de/anar a; INICI ---> posar-se a/començar a o de; Duració ---> continuar/seguir; ACABAMENT ---> deixar de/acabar de; Interrupció ---> parar de; Culminació ---> acabar/arribar a; Evolució ---> anar; Reiteració ---> tornar a; HABITUD ---> soler/acostumar a; RESULTAT O Conseqüència ---> estar/quedar/deixar/tenir. ADVERBIS: adverbis de mode, adverbis de lloc i temps, adverbis de quantitat o grau, adverbis d'afirmació, negació i dubte. L'US DEL PER I PER A: per (expressar temps duratius L'han suspes per tres messos, mitjà: T'ho envio per fax; i causa o motiu: L'han ingressat per una apen). Per a (expressar destinació i l'objecte: Hem preparat una festa per a l'avia). PRONOMS FEBLES: davant el verb: em/m'/ens/et/t'/us/es/s'/la/l'/el/li/els/les/ho/en/n'/hi-----darrere el verb: -me/'m/-nos/-te/-vos/-se/-lo/-la/-li/-los/-les/-ho/-ne/-hi/'ns/'t/-us/'s/'l/'ls/'n.

Entradas relacionadas: