Adverbis de mode

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,35 KB

 
Adverbi:classe gramatical que modifica el verb i altres com adjectius i adevrbis. Morf:classe invariable, no presenta flexió. Adverbi o locució adverbial. Sintkmnt:acopmleix la funció de complmnt circumstancial. Lexkmnt: mode que es forma afegint el sufix -ment a la forma femenina del adjectiu. Sintagma adverbial: estructura que té com a nucli un adverbi. Sadv= (adv) + adverbi + (cmplmnts adverbi). PREPOSICIÓ: categoria gramatical que relaciona un element amb el seu complement. Morf: invariable, no flexió. Sintkmnt: element de relació que subordina un element a un altre tot convertint-lo en cmplmnt del primer. Febles: Àtobes, no porten accent tònic. Fortes: Tòniques i amb accent tònic. Simples: un sol mot. Compostes: més un mot. Provinents d'adverbis i provinents de gerundis i participis. SPre= preposició+SN/SAdv

Entradas relacionadas: